Wspomnienia Józefa Szczupaka z Raciborowic, ur. w 1933 r.