Strona domowa > O projekcie

O projekcie

 

Michałowickie Archiwum Społeczne to pomysł na odkrywanie historii ziemi michałowickiej zapisanej we wspomnieniach oraz ocalanie od zapomnienia lokalnych tradycji i zwyczajów. Powstało w ramach projektu realizowanego przez Instytut Strumiłły na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego gminy Michałowice wobec szybko postępujących zmian, które zmieniają jej oblicze. Zakłada zaangażowanie mieszkańców w oddolną dokumentację historii lokalnej poprzez udostępnianie w internecie archiwaliów. Źródło wiedzy o przeszłości stanowią wspomnienia, stare fotografie, wycinki prasowe i dokumenty osobiste, które składają się na obraz lokalnego świata stworzony przez jego mieszkańców.

Michałowickie Archiwum Społeczne to także pomysł na integrację społeczności lokalnej, która od lat 90. XX wieku coraz wyraźniej dzieli się na „starych” i „nowych” mieszkańców. Projekt zakłada spotkanie i ścisłą współpracę osób, które zamieszkują gminę od pokoleń i tych, które od niedawna nazywają ją domem. Wspólny grunt stanowi gromadzenie wiedzy o przeszłości oraz próba zachowania jej obrazu dla przyszłych pokoleń.

W ramach projektu realizowanego od 1 maja do 31 grudnia 2015 roku odbyły się warsztaty z archiwistyki społecznej, zarejestrowane zostały wspomnienia oraz pozyskane i udostępnione archiwalia stanowiące zaczyn kolekcji dokumentującej lokalne dzieje. Powstało też słuchowisko poświęcone gminie sprzed kilkudziesięciu lat widzianej oczami mieszkańców.

Projekt dofinansowano ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.