Indeksacja ksiąg metrykalnych Parafii Więcławice
Chrzty lata 1810-1918
Indeksacja ksiąg metrykalnych parafii Raciborowice
Chrzty lata 1604-1812
Śluby lata 1638-1795
Pogrzeby lata 1689-1795
Status animarum 1899 - Spis wiernych Parafii Więcławice z 1899 roku - Michałowice
Status animarum 1899 - Spis wiernych Parafii Więcławice z 1899 roku - Więcławice
Status animarum 1899 - Spis wiernych Parafii Więcławice z 1899 roku - Sieborowice i Zagórzyce
Status animarum 1899 - Spis wiernych Parafii Więcławice z 1899 roku - Młodziejowice
Status animarum 1899 - Spis wiernych Parafii Więcławice z 1899 roku - Kozierów i Wilczkowice
Status animarum 1899 - Spis wiernych Parafii Więcławice z 1899 roku - Zerwana
Status animarum 1899 - Spis wiernych Parafii Więcławice z 1899 roku - Masłomiąca, Klinówka
Status animarum 1899 - Spis wiernych Parafii Więcławice z 1899 roku - Książniczki, Brzezinki, Zarzecze
Status animarum 1899 - Spis wiernych Parafii Więcławice z 1899 roku - Zdzięsławice
Status animarum 1899 - Spis wiernych Parafii Więcławice z 1899 roku - Kończyce i Prawda Kończycka
Status animarum 1899 - Spis wiernych Parafii Więcławice z 1899 roku - Pielgrzymowice
Status animarum 1899 - Spis wiernych Parafii Więcławice z 1899 roku - Wiktorowice
Spis właścicieli gruntów włościańskich wraz z powierzchnią gospodarstw w parafii Więcławice

Pierwsza strona bez opisu to Michałowice
Rejestr urodzeń, małżeństw i zgonów w parafii Więcławice w roku 1839
Rejestr urodzeń, małżeństw i zgonów w parafii Więcławice w roku 1838
Rejestr urodzeń, małżeństw i zgonów w parafii Więcławice w roku 1837
Indeksacja metryk urodzenia w parafii Więcławice z lat 1826-1840