Mf.49.84.jpg
Zdjęcie grupowe - uroczystości Pierwszej Komunii św. w Więcławicach. W środku nauczycielka z Zagórzyc - Aniela Wiechowicz
Mf.49.82.jpg
Zdjęcie komunijne rodziny Kawulów przed kościołem w Więcławicach. Siedzą ks. Bruno Boguszewski i Aniela Wiechowicz - nauczycielka.
Mf.49.60.jpg
Mf.49.55.jpg
Bierzmowanie w Więcławicach. Na zdjęciu biskup Eugeniusz Baziak.
Mf.49.49.jpg
Ryszard Kołacz z Zagórzyc z ks. Marianem Pałęgą. Zdjęcie komunijne.
Mf.49.47.jpg
Przed kościołem w Więcławicach. Zdjęcie komunijne Grażyny Kołacz z ks. Brunonem Boguszewskim i rodzicami: Heleną i Stanisławem Kołacz.
Mf.49.45.jpg
Prawdopodobnie Więcławice. Agata Dyląg z rodziną.
Mf.49.19.jpg
ks. Bruno Boguszewski i Krystyna Romanowicz (z domu Traczyk)
Mf.43.27.1.jpg
Dwóch mężczyzn ze sztandarem. Opisane jako pszczelarze z Więcławic.
Mf.43.24.1.jpg
Grupa dzieci szkolnych z nauczycielem w Więcławicach.
Mf.43.23.1.jpg
Grupa młodzieży szkolonej z nauczycielem w Więcławicach.
Mf.43.06.jpg
Grupa mężczyzn przed kościołem w Więcławicach
Mf.49.18.jpg
Pierwsza komunia święta w Więcławicach. Siedzi ksiądz Marian Pałęga.
Mf.43.01.jpg
Żołnierze austriaccy kradną dzwon z Więcławice w czasie I wojny światowej
IMG_20171012_0015.jpg
Plebania w Więcławicach widziana z miejsca, gdzie obecnie znajduje się wjazd do szkoły. W lewym, dolnym rogu NN chłopiec, na werandzie plebanii siedzi ksiądz, prawdopodobnie Michał Wroński, który przebywał w Więcławicach w latach…
Współczesny portret Teodozji Bogaty
Wspomnienia Teodozji Bogaty z Więcławic, ur. w 1927 r.
Mf.38.12.jpg
Kościół w Więcławicach, widok od strony południowo-wschodniej, z miejsca, gdzie obecnie znajduje się szkoła.
Md.35.2.1.jpg
Odpis świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej (klasy 7-ej) w Więcławicach przez Tadeusza Marsa w roku 1935. Dokument z roku 1959.
Md.35.1.1.jpg
Świadectwo szkolne Tadeusza Marsa ukończenia 5 klasy Szkoły Powszechnej w Więcławicach z roku 1933.
Mf.35.3.jpg
Poświęcenie remizy w Więcławicach. Przemawia Zenon Bednarczyk, z prawej na pierwszym planie Józef Bednarczyk - prezes OSP, w środku Tadeusz Mars, w kapeluszu Jan Calik.