Mf.50.6.1.jpg
Zdjęcie komunijne Heleny Mańczak w pasiece
Mf.50.5.1.jpg
Zdjęcie komunijne Heleny Mańczak (pierwsza z lewej) przed kościołem w Więcławicach. Za Heleną stoją jej rodzice: Maria i Edmund Mańczak. Trzeci od lewej siedzi ks. Edward Opyrchoł. W drugim rzędzie, 4 od prawej stoi Stanisław Mańczak -…
Mf.50.4.1.jpg
Zbiorowe zdjęcie komunijne przed kościołem w Więcławicach. W drugim rzędzie od dołu, 3 od lewej ks. Edward Opyrchoł, obok niego wychowawczyni klasy - Bronisława Myśko. W czwartym rzędzie od dołu, 3 od lewej Helena Mańczak.
Mf.50.1.1.jpg
Zakończenie roku szkolnego 1941 w Więcławicach. W dolnym rządzie w środku ks. Andrzej Bajer.
Mf.49.137.jpg
Orkiestra Hejnał z Więcławic. W pierwszym rzędzie od prawej: Zbigniew Glaz, Ryszard Kołacz,.
Mf.49.136.jpg
Ryszard Kołacz i Jan Kowalski ze Zdzięsławic w strojach orkiestry Hejnał przeglądają nuty.
Mf.49.134.jpg
Wycieczka uczniów ze szkoły w Więcławicach do Kopalni Soli w Wieliczce
Mf.49.133.jpg
Procesja wokół kościoła w Więcławicach. W tle dzwonnica.
Mf.49.132.jpg
Procesja wokół kościoła w Więcławicach.
Mf.49.131.jpg
Orkiestra Hejnał maszeruje przed kościołem w Więcławicach
Mf.49.130.jpg
Bierzmowanie. Młodzież klęczy koło Kościoła w Więcławicach.
Mf.49.129.jpg
Zdjęcie komunijne w Więcławicach. Od lewej: Pani Madej - nauczycielka, Zofia Banaś, ksiądz Bruno Boguszewski.
Mf.49.128.jpg
Poczęstunek po uroczystości Pierwszej Komunii Świętej w Więcławicach. Na końcu stołu ks. Marian Pałęga.
Mf.49.123.jpg
Zdjęcie komunijne przed kościołem w Więcławicach. Stoją od lewej: Pelagia Franczak, Ksiądz Marian Pałęga, Helena Kołacz, Ryszard Kołacz.
Mf.49.84.jpg
Zdjęcie grupowe - uroczystości Pierwszej Komunii św. w Więcławicach. W środku nauczycielka z Zagórzyc - Aniela Wiechowicz
Mf.49.82.jpg
Zdjęcie komunijne rodziny Kawulów przed kościołem w Więcławicach. Siedzą ks. Bruno Boguszewski i Aniela Wiechowicz - nauczycielka.
Mf.49.60.jpg
Mf.49.55.jpg
Bierzmowanie w Więcławicach. Na zdjęciu biskup Eugeniusz Baziak.
Mf.49.49.jpg
Ryszard Kołacz z Zagórzyc z ks. Marianem Pałęgą. Zdjęcie komunijne.
Mf.49.47.jpg
Przed kościołem w Więcławicach. Zdjęcie komunijne Grażyny Kołacz z ks. Brunonem Boguszewskim i rodzicami: Heleną i Stanisławem Kołacz.