Mf.59.4..jpg
Poświęcenie dzwonu w Michałowicach, w tle remiza, w której znajdowała się kaplica.
Mf.59.3.jpg
Przed poświęceniem dzwonu w Michałowicach. W okularach ks. Karol Wojtyła
Mf.59.2.jpg
Poświęcenie dzwonu w Michałowicach, które dokonuje ks. Karol Wojtyła. W tle remiza, w której znajdowała się kaplica.
Mf.59.1.jpg
Parafianie w Michałowicach w oczekiwaniu na ks. Karola Wojtyłę
Mf.49.88.jpg
Dożynki w Michałowicach przed remizą OSP
Mf.49.43.1.jpg
Aleksander Jabłoński na drodze krajowej w Michałowicach. Po lewej dom Leona Nogcia, w głębi remiza OSP Michałowice.