Mf.59.4..jpg
Poświęcenie dzwonu w Michałowicach, w tle remiza, w której znajdowała się kaplica.