Polecamy

 

Małopolska Biblioteka Cyfrowa

W Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej znajdują się kompletne, zdigitalizowane księgi metrykalne Parafii z Więcławic i Raciborowic. Są to zarówno księgi chrztów, małżeństw i zgonów. Najstarsza księga metrykalna parafii Więcławice to Metrica baptizatorum z 1641 roku. Ogółem w MBC dostępnych jest 29 tomów ksiąg metrykalnych z Więcławic oraz 19 tomów z Raciborowic.

http://mbc.malopolska.pl/publication/86487 - Parafia Więcławice

http://mbc.malopolska.pl/dlibra/publication?id=101155 - Parafia Raciborowice

Księgi metrykalne parafii z Więcławic

 

Szukajwarchiwach.pl

Serwis szukajwarchiwach.pl jest projektem Narodowego Archiwum Cyfrowego. Jego podstawowym celem jest udostępnienie w Internecie opisów materiałów archiwalnych z archiwów państwowych i innych instytucji kultury, zgromadzonych w Zintegrowanym Systemie Informacji Archiwalnej ZoSIA. Dodatkowo wybrane opisy archiwaliów prezentowane są równolegle ze skanami, których liczba systematycznie rośnie.

Ciekawe materiały dotyczące gminy Michałowice to przede wszystkim spisy ludności województwa krakowskiego z lat 1790-1791: IV. Parafie powiatu krakowskiego na lit. R-Z:

Szukajwarchiwach.pl

 

Naddłubniańskie Pejzaże

Kwartalnik Naddłubniańskie Pejzaże jest wydawany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Michałowickiej od 2003 roku. Dotychczas wydano 42 numery w 25 zeszytach. Naddłubiańskie Pejzaże są skarbnicą wiedzy na temat historii gminy Michałowice. Redaktor naczelna: Elżbieta Kwaśniewska.

www: http://www.michalowice.malopolska.pl/spzm/ 

Naddłubniańskie Pejzaże

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalności

Kwartalnik Lokalności jest wydawany przez Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa od 2011 roku. Dotychczas wydano 11 numerów, opowiadających o historii i kulturze obszaru Korony Północnego Krakowa, w tym gminy Michałowice. Redaktor naczelna: Monika Wołek.

www: http://www.koronakrakowa.pl/publikacje/biuletyn-lokalnosci

Lokalności 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazeta Gminy Michałowice

Dwumiesięcznik wydawany przez Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach jest biuletynem zawierającym informacje z samorządu gminnego. Ukazuje się od 2005 roku.

www: https://www.michalowice.malopolska.pl/gazeta

Gazeta Gminy Michałowice