Mf.55.46.jpg
Chłopiec wylewa wodę z wiadra przy studni szkolnej w Więcławicach. W tle budynek plebanii.
Mf.55.40.jpg
Władysława Meutzner - żona kierownika szkoły karmi kury na podwórku szkoły w Więcławicach. W tle studnia oraz budynek starej remizy OSP.
Mf.55.35.jpg
Kobieta z chłopcem na podwórku szkoły w Więcławicach. W tle widoczne od prawej: budynek starej remizy OSP, studnia i toalety.
Mf.39.24.jpg
Szkoła w Bolechowicach, już po rozbudowie o drugie piętro, która nastąpiła w roku 1910. Człowiek na drabinie obrywa prawdopodobnie czereśnie. Po prawej stronie studnia.
Mf.39.19.jpg
Bolechowice. Centrum miejscowości. Na pierwszym planie studnia, most nad potokiem. Dalej chaty kryte strzechą. Na ostatnim planie kościół pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła, jeszcze bez dobudowanej w latach 1912-1913 wieży.