dabrowski.png
Nekrolog Tadeusza Dąbrowskiego, właściciela Michałowic
Mf.39.30.jpg
Grupa osób w ruinach zamku Tenczyn w Rudnie. Trzecia z prawej stoi Janina Rumianowa.
Mf.39.29.jpg
Młodzieniec w garniturze z laską - „w skałkach”, zapewne jedna z dolinek podkrakowskich.
Mf.39.28.jpg
Dolinka Mnikowska. Uczestnicy uroczystości patriotycznej, prawdopodobnie z okazji 3 maja. Pod sztandarem z białym orłem Kazimierz Rumian (w czapce), obok nieznany ksiądz z ciupagą, z tyłu mężczyzna a austriackim mundurze.
Mf.39.27.jpg
Dolinka Mnikowska. Uczestnicy uroczystości patriotycznej, prawdopodobnie z okazji 3 maja (na jednym ze sztandarów koło księdza pod białym orłem widać napis „3 Maj”).
Mf.39.26.jpg
Dolina Mnikowska. Matka Boża Skalska, namalowana przez Walerego Eljasza-Radzikowskiego w 1863 roku, podobno dla ukrywających się powstańców styczniowych. Niestety w drugiej połowie XX w. obraz został przemalowany i obecnie prezentuje się już zupełnie…
Mf.39.23.jpg
Szkoła w Bolechowicach, jeszcze przed rozbudową, która nastąpiła w roku 1910. Przed szkołą grupka bosych dzieci.
Mf.39.21.jpg
Bolechowice, kościół pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła, jeszcze bez dobudowanej w latach 1912-1913 wieży.
Mf.39.20.jpg
Bolechowice, kościół pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła, jeszcze bez dobudowanej w latach 1912-1913 wieży.
Mf.39.19.jpg
Bolechowice. Centrum miejscowości. Na pierwszym planie studnia, most nad potokiem. Dalej chaty kryte strzechą. Na ostatnim planie kościół pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła, jeszcze bez dobudowanej w latach 1912-1913 wieży.
Mf.39.18.jpg
Opactwo w Tyńcu sfotografowane z Piekar. Za to zdjęcie, jego autor Kazimierz Rumian dostał pierwszą nagrodę w konkursie fotograficznym zorganizowanym w 1908 roku przez Towarzystwo Miłośników Historyi i Zabytków Krakowa.
Mf.39.17.jpg
Liszki – Przed budynkiem Kasy Spółki Oszczędności i Pożyczek, Kasa została otwarta prawdopodobnie 2 lutego 1900 i wywodziła się od kasy dr. Franciszka Stefczyka. Była to jedna z pierwszych tego typu instytucji na ziemiach polskich. Przed budynkiem…
Mf.39.16.jpg
Węglówka – Ślósarzówka kościół pw. Matki Boskiej Anielskiej po rozbudowie w roku 1905.
Mf.39.15.jpg
Węglówka – Ślósarzówka kościół pw. Matki Boskiej Anielskiej przed rozbudową w roku 1905.
Mf.38.66.1.jpg
Portret Antoniny z Pawiów Wilczek

Etykiety: , ,

Mf.38.63.jpg
Zdjęcie ślubne Józefa Wilczka i Antoniny Paw

Etykiety: , ,

Mf.38.17.jpg
Książniczki. Droga w wąwozie. Być może w kierunku Zdzięsławic.
Mf.38.12.jpg
Kościół w Więcławicach, widok od strony południowo-wschodniej, z miejsca, gdzie obecnie znajduje się szkoła.
Mp.24.3.jpg
Wycinek ze "Słowa Warszawskiego" dotyczący ślubu Juliana Zakrzeńskiego z Elżbietą Haller w Polance Haller.
Mp.24.2.jpg
Wycinek z "Głosu Narodu" dotyczący ślubu Juliana Zakrzeńskiego z Elżbietą Haller w Polance Haller.