Mf.59.7.jpg
Obchody 1000-lecia chrztu Polski. Ks. Marian Pałęga instaluje w kościele w Michałowicach symboliczną świece, która peregrynowała po parafiach w zastępstwie obrazu Matki Bożej, "uwięzionego" przez ówczesne władze.
Mf.59.6.jpg
Kościół w Michałowicach przystrojony na przyjęcie obrazu Maryi w roku 1966. Były to obchody 1000-lecia chrztu Polski. Obraz został "uwięziony" przez ówczesne władze, a zamiast wizerunku Matki Bożej po parafiach peregrynowała symboliczna świeca.
Mf.49.73.jpg
Sześciu mężczyzn w strojach krakowskich i na koniach. Pierwszy z lewej Józef Marzec, pierwszy z prawej Szczepan Kawula.
Mf.49.55.jpg
Bierzmowanie w Więcławicach. Na zdjęciu biskup Eugeniusz Baziak.
Mf.43.36.1.jpg
Straż pożarna Michałowice
Mf.43.35.1.jpg
Poczty straży pożarnej na uroczystościach strażackich w Michałowicach.
Mf.43.34.1.jpg
Uroczystości strażackie na łąkach w Michałowicach. Okolice młyna Dedów.
Mf.43.32.jpg
Uroczystości strażackie na łąkach nad Dłubnią w Michałowicach
Mf.49.14.jpg
Uroczystości w Zagórzycach
Mf.49.13.jpg
Uroczystości w Zagórzycach
Mf.49.12.jpg
Uroczystości w Zagórzycach
Mf.39.28.jpg
Dolinka Mnikowska. Uczestnicy uroczystości patriotycznej, prawdopodobnie z okazji 3 maja. Pod sztandarem z białym orłem Kazimierz Rumian (w czapce), obok nieznany ksiądz z ciupagą, z tyłu mężczyzna a austriackim mundurze.
Mf.39.27.jpg
Dolinka Mnikowska. Uczestnicy uroczystości patriotycznej, prawdopodobnie z okazji 3 maja (na jednym ze sztandarów koło księdza pod białym orłem widać napis „3 Maj”).
Mf.39.26.jpg
Dolina Mnikowska. Matka Boża Skalska, namalowana przez Walerego Eljasza-Radzikowskiego w 1863 roku, podobno dla ukrywających się powstańców styczniowych. Niestety w drugiej połowie XX w. obraz został przemalowany i obecnie prezentuje się już zupełnie…
Mf.4.2..jpg
Zdjęcie na tle kościoła w Naramie w dniu pierwszej komunii świętej. W górnym rzędzie, trzeci od lewej - Marian Dziwisz, w dolnym rzędzie, w środku - ks. N/Madej
Mf.4.1..jpg
Marian Dziwisz z rodzicami - Eugenią (z domu Zasada) i Stefanem - w dniu pierwszej komunii świętej
Mf.20.6..jpg
Ks. Marian Pałęga, budowniczy kościoła w Michałowicach, z Antonim Tochowiczem w dniu pierwszej komunii świętej (dot. zdjęcia w górnym rzędzie po prawej)
Mf.20.5..jpg
Ks. Marian Pałęga błogosławi Krzysztofa Tochowicza przed przystąpieniem do pierwszej komunii świętej (dot. zdjęcia w lewym górnym rogu)
Mf.20.4..jpg
Fotografia ślubna Jadwigi (z domu Sulawa) i Stefana Tochowiczów (dot. zdjęcia w lewym dolnym rogu)