Mf.50.5.1.jpg
Zdjęcie komunijne Heleny Mańczak (pierwsza z lewej) przed kościołem w Więcławicach. Za Heleną stoją jej rodzice: Maria i Edmund Mańczak. Trzeci od lewej siedzi ks. Edward Opyrchoł. W drugim rzędzie, 4 od prawej stoi Stanisław Mańczak -…
Mf.50.4.1.jpg
Zbiorowe zdjęcie komunijne przed kościołem w Więcławicach. W drugim rzędzie od dołu, 3 od lewej ks. Edward Opyrchoł, obok niego wychowawczyni klasy - Bronisława Myśko. W czwartym rzędzie od dołu, 3 od lewej Helena Mańczak.
Mf.49.133.jpg
Procesja wokół kościoła w Więcławicach. W tle dzwonnica.
Mf.49.132.jpg
Procesja wokół kościoła w Więcławicach.
Mf.49.131.jpg
Orkiestra Hejnał maszeruje przed kościołem w Więcławicach
Mf.49.130.jpg
Bierzmowanie. Młodzież klęczy koło Kościoła w Więcławicach.
Mf.49.47.jpg
Przed kościołem w Więcławicach. Zdjęcie komunijne Grażyny Kołacz z ks. Brunonem Boguszewskim i rodzicami: Heleną i Stanisławem Kołacz.
Mf.49.19.jpg
ks. Bruno Boguszewski i Krystyna Romanowicz (z domu Traczyk)
Mf.43.06.jpg
Grupa mężczyzn przed kościołem w Więcławicach
Mf.39.90.jpg
Raciborowice w „majątku”, w tle kościół św. Małgorzaty, pierwsi z prawej Państwo Skowron. Pan Skowron był zarządcą majątku i współtwórcą OSP Raciborowice
Mf.44.6.1.jpg
Raciborowice, brama wejściowa na teren kościoła oraz dzwonnica
Mf.43.01.jpg
Żołnierze austriaccy kradną dzwon z Więcławice w czasie I wojny światowej
Mf.39.63.jpg
Grupka dzieci z dwoma mężczyznami, z tyłu kościół
Mf.39.22.jpg
Bolechowice, kościół pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła, już z dobudowaną w latach 1912-1913 eklektyczną wieżą.
Mf.39.21.jpg
Bolechowice, kościół pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła, jeszcze bez dobudowanej w latach 1912-1913 wieży.
Mf.39.20.jpg
Bolechowice, kościół pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła, jeszcze bez dobudowanej w latach 1912-1913 wieży.
Mf.39.19.jpg
Bolechowice. Centrum miejscowości. Na pierwszym planie studnia, most nad potokiem. Dalej chaty kryte strzechą. Na ostatnim planie kościół pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła, jeszcze bez dobudowanej w latach 1912-1913 wieży.
Mf.39.16.jpg
Węglówka – Ślósarzówka kościół pw. Matki Boskiej Anielskiej po rozbudowie w roku 1905.
Mf.39.15.jpg
Węglówka – Ślósarzówka kościół pw. Matki Boskiej Anielskiej przed rozbudową w roku 1905.
Mf.39.3.jpg
Raciborowice, zdjęcie komunijne przed kościołem pw. św. Małgorzaty, po prawej stronie w tle nieistniejący już budynek dawnej plebani. Po prawej stronie ks. Józef Jamróz (proboszcz w latach 1927-1971). W drugim rzędzie od góry, czwarta od…