Md.56.1.1.jpg
Legitymacja członka Spółdzielni Spożywców Zgoda w Michałowicach.

Legitymacja nr 52 wydana dla Franciszka Kopcia.
Mp.49.1.jpg
Wycinek prasowy z informacją o uroczystości odsłonięcia pamiątkowej tablicy w kościele w Więcławicach ku czci poległych podczas II wojny światowej.
Mf.49.217.jpg
Józef Marzec "Murarz" z Zagórzyc. Partyzant.
Mf.49.216.jpg
Uroczystość przekazania harcerzom urn z ziemią z miejsc pamięci. Trzeci od prawej żołnierz trzyma urnę z Więcławic z datą 15 V 194..
Mf.49.215.jpg
Byli żołnierze wręczają harcerzom urnę z ziemią z Więcławic.
Mf.49.213.jpg
Uroczystość odsłonięcia w kościele w Więcławicach tablicy pamiątkowej ku czci poległych podczas II wojny światowej. Przed bramą kościelną stoją od prawej: gen. bryg. Bolesław Michał Nieczuja Ostrowski „Tysiąc”, mjr Czarski „Gruda”, Henryk Marzec…
Mf.49.212.jpg
Generał brygady Bolesław Michał Nieczuja Ostrowski „Tysiąc” w kościele w Więcławicach. W tle tablica pamiątkowa ku czci poległych podczas II wojny światowej.
Mf.49.211.jpg
Byli partyzanci II Batalionu AK "Kuźnia" podczas nabożeństwa z okazji odsłonięcia w kościele w Więcławicach tablicy pamiątkowej ku czci poległych podczas II wojny światowej.
Mf.49.210.jpg
Uroczystość odsłonięcia w kościele w Więcławicach tablicy pamiątkowej ku czci poległych podczas II wojny światowej.
Ksiądz gen. brygady Adam Studziński (trzeci od lewej), gen. brygady Michał Nieczuja Ostrowski „Tysiąc” (szósty od lewej), mjr Czarski…
Mf.49.209.jpg
Wręczenie kwiatów - uroczystość odsłonięcia w kościele w Więcławicach tablicy pamiątkowej ku czci poległych podczas II wojny światowej.

W centrum po lewej ojciec Adam Studziński - dominikanin, kapelan Polskich Sił Zbrojnych w czasie II wojny…
Mf.49.208.jpg
Rozmowa Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego ps. "Tysiąc” z "Batkową". Po lewej mjr Czarski ps. "Gruda" - uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci poległych podczas II wojny światowej w kościele w Więcławicach.

generał brygady Bolesław…
Mf.49.207.jpg
Wręczenie kwiatów - uroczystość odsłonięcia w kościele w Więcławicach tablicy pamiątkowej ku czci poległych podczas II wojny światowej.

W centrum po lewej ojciec Adam Studziński - dominikanin, kapelan Polskich Sił Zbrojnych w czasie II wojny…