Mf.49.134.jpg
Wycieczka uczniów ze szkoły w Więcławicach do Kopalni Soli w Wieliczce
Mf.49.71.jpg
Nauczycielka z dziećmi przed szkołą w Zagórzycach.
Mf.49.66.jpg
Wycieczka do Wieliczki ze Szkoły w Zagórzycach
Mf.43.21.1.jpg
Klasa VII szkoły w Michałowicach wraz z nauczycielami. Lata 20-te lub 30-te XX wieku.
Mf.44.16.1.jpg
Raciborowice, lekcja robót ręcznych dla dziewcząt przed szkołą. W tylnym rzędzie siedzą: pierwsza z lewej -Irena Ślósarz - nauczycielka oraz trzecia z lewej Halina Pawlik - uczennica. Poza nimi na zdjęciu według opisu z tyłu zdjęcia…
Mf.44.15.1.jpg
Przed szkołą w Raciborowicach. W tle widać dzwonnicę kościoła. Szkoła znajdowała się na nieruchomości, która dzisiaj ma adres Wawelska 2. Na zdjęciu od prawej stoją w ostatnim rzędzie: Stefan Raźny - nauczyciel, Maria Ligęza -…