Mf.44.15.1.jpg
Przed szkołą w Raciborowicach. W tle widać dzwonnicę kościoła. Szkoła znajdowała się na nieruchomości, która dzisiaj ma adres Wawelska 2. Na zdjęciu od prawej stoją w ostatnim rzędzie: Stefan Raźny - nauczyciel, Maria Ligęza - nauczycielka, NN-…
Mf.39.83.1.JPG
Przed szkołą w Raciborowicach. W tle widać dzwonnicę kościoła. Szkoła znajdowała się na nieruchomości, która dzisiaj ma adres Wawelska 2. Na zdjęciu od prawej stoją w ostatnim rzędzie: Stefan Raźny - nauczyciel, Maria Ligęza - nauczycielka, NN-…
Mf.24.11.jpg
Jubileusz 60-lecia kapłaństwa i 45-lecia pobytu na parafii x. Proboszcza z Więcławic - Michała Wrońskiego (siedzi w środku). Władysław Zakrzeński w przedostatnim rzędzie (w krawacie), Tadeusz Strumiłło 4 stoi czwarty z lewej. Nad biskupem ks. Andrzej…