Md.61.1.1.jpg
Stajnia dworska w Książniczkach. Rysunek autorstwa Władysława Strumiłły, podarowany Zofii Sułek.
Mf.61.2.jpg
Zofia Sułek (druga z prawej) w towarzystwie dzieci Tadeusza Strumiłły w Książniczkach.

Zofia Sułek (1912-2012) opiekowała się dziećmi Tadeusza Strumiłły we dworze w Książniczkach. Ten pobyt i znajomość ze Strumiłłami wywarł na niej ogromne…
Mf.61.1.jpg
Zofia Sułek (pierwsza z lewej) w towarzystwie dzieci Tadeusza Strumiłły oraz dzieci wiejskich z Książniczek.

Zofia Sułek (1912-2012) opiekowała się dziećmi Tadeusza Strumiłły we dworze w Książniczkach. Ten pobyt i znajomość ze Strumiłłami wywarł…
Mk.61.2.1.JPG
Kartka pocztowa wysłana z okazji Świąt Wielkanocnych do Zofii Sułek przez dzieci Tadeusza Strumiłły
Mk.61.1.1.jpg
Kartka pocztowa wysłana z okazji Świąt Bożego Narodzenia do Zofii Sułek przez dzieci Tadeusza Strumiłło
Mf.38.7.jpg
Dworek Strumiłłów w Książniczkach. Widok od strony zachodniej. Na pierwszym planie sad z bielonymi drzewami.
Mf.24.11.jpg
Jubileusz 60-lecia kapłaństwa i 45-lecia pobytu na parafii x. Proboszcza z Więcławic - Michała Wrońskiego (siedzi w środku). Władysław Zakrzeński w przedostatnim rzędzie (w krawacie), Tadeusz Strumiłło 4 stoi czwarty z lewej. Nad biskupem ks. Andrzej…
Mf.21.69.jpg
Książniczki - przed dworem.
Stoją od lewej: Lila Kuncewicz, zapewne siostra Władysława Kuncewicza – męża „Zofii” (zwanej później ciocią Zońcią) Zgierskiej Strumiłłówny, która stoi pierwsza z prawej; między nimi – z lewej, Zofia Władysławowa…
Mf.21.65.jpg
Książniczki. Siedzą od lewej: prawdopodobnie Wieńczysława – córka Stefanii ze Strumiłłów i Antoniego Łazowskiego, Elwira z Kondratowiczów Kuncewiczowa, Ludwika z Obrąpalskich Konopczyńska, Zofia Zgierska Strumiłłówna, Lila Kuncewiczówna, Bronisław…
Mf.21.64.jpg
Stoją od lewej: Zofia Władysławowa Zgierska Strumiłło, (pod)porucznik NN, NN

Etykiety: ,

Mf.21.63.jpg
Książniczki w dworskim ogrodzie albo w lesie? Stoją od lewej: Zofia z Obrąpalskich Władysławowa Zgierska Strumiłło, Władysław Konopczyński; Siedzą od lewej: Bronisław Zgierski Strumiłło i NN.
Mf.21.62.jpg
Tadeusz Strumiłło na sofie we dworze w Książniczkach.

Etykiety:

Mf.21.61.jpg
Tadeusz Strumiłło we dworze w Książniczkach

Etykiety:

Mf.21.59.jpg
Książniczki. Antoni Zgierski Strumiłło brat Władysława - autor fotografii.

Etykiety:

Mf.21.49.jpg
Książniczki. Wspólne śpiewanie. Po prawej Tadeusz Zgierski Strumiłło, po lewej NN.
Mf.21.48.jpg
Książniczki – salon. Tadeusz Zgierski Strumiłło z rodzicami: Władysławem i Zofią. Na oparciu fotela widoczna fotografia, prawdopodobnie nieobecnej - bo studiującej w tym czasie w Petersburgu w konserwatorium - Zofii tzw. „Zońci”.

Etykiety: ,

Mf.21.46.jpg
Książniczki. Antoni Zgierski Strumiłło, brat Władysława. Niesłyszący, autor prezentowanych fotografii, stały rezydent Książniczek, kreślarz – współpracował z Władysławem w wielu pracach przy wytyczaniu kolei sewastopolskiej i fastowskiej (Fastów –…
Mf.21.45.jpg
Książniczki. Oryginalna altana w kształcie grzyba w parku dworskim. Od lewej: Zofia Zgierska Strumiłłówna z matką Zofią z Obrąpalskich Władysławową Zgierską Strumiłło.
Mf.21.44.jpg
Książniczki, w salonie. Od lewej: Zofia z Obrąpalskich Władysławowa Zgierska-Strumiłłowa, Władysław Zgierski Strumiłło, Zofia Maria Zgierska Strumiłłówna, tzw.„Zońcia” i Elwira z Kondratowiczów Kuncewiczowa tzw. „Fitiunia”.
Mf.21.43.jpg
Książniczki, na schodkach ganku żona Tadeusza Strumiłło - Stefania z Hermanów (według dziennika Tadeusza Zgierskiego Strumiłły, jest to „nazwisko wynaturzone” francuskie Erman de Valois) z najmłodszym dzieckiem – Tadeuszem (tzw. „Koko, później…