Md.61.1.1.jpg
Stajnia dworska w Książniczkach. Rysunek podarowany przez Władysława Strumiłłę Zofii Sułek.
Mf.38.82.jpg
Roman Krimmel - zarządca majątku Młodziejowice, na koniu przed stajniami.
Mf.24.17.jpg
Władysław Zakrzeński na koniu przed stajnią na terenie dworu w Sieborowicach.
Mf.24.5.jpg
Stajnia i spichlerz w Dworze w Sieborowicach - stan z 2007 roku.
Mf.17.4.jpg
Przed stajnią w Więcławicach. Wspólne zdjęcie dzieci letników z Krakowa i dzieci gospodarzy. Drugi od lewej to Stanisław Podsiadło.