DSCN2686_mlodziejowice.JPG
Status animarum 1899 - Spis wiernych Parafii Więcławice z 1899 roku - Młodziejowice
DSCN2518.JPG
Spis właścicieli gruntów włościańskich wraz z powierzchnią gospodarstw w parafii Więcławice

Pierwsza strona bez opisu to Michałowice
1791_index.JPG
DSCN2472.JPG
527.jpg
Spisy ludności województwa krakowskiego z lat 1790-1791. Parafia Więcławice

Miejscowości:
Więcławice
Młodziejowice
Michałowice
Sieborowice
Pielgrzymowice
Wola
Książniczki
Bosutów
Boleń
Zdzięsławice
Żerkowice
Masłomiąca
Wilczkowice
Mf.38.84.jpg
Młodziejowice, pasieka dworska.
Mf.38.82.jpg
Roman Krimmel - zarządca majątku Młodziejowice, na koniu przed stajniami.
Mf.38.81.jpg
Układanie stogu słomy w Młodziejowicach.
Mf.38.74.1.jpg
Roman Krimmel - zarządca majątku Młodziejowice, później Książniczki. Na odwrocie pieczątka Wójta Gminy Michałowice oraz napis: "Tożsamość osoby Romana Krimmla Zarząd Gminy Michałowice stwierdza. Wójt Sobolewski."
Mf.38.43.jpg
Grupa ludzi w Młodziejowicach. Pierwszy z prawej Roman Krimmel, pozostali NN.
Mf.38.42.jpg
Roman Krimmel karmi indyki w gospodarstwie majątku Młodziejowice.
Mf.38.41.jpg
Żniwa w Młodziejowicach. Roman Krimmel na koniu i z dwoma psami na polu pełnym snopków zboża.
Mf.38.40.1.jpg
Roman Krimmel w parku dworskim w Młodziejowicach.
Mf.38.39.1.jpg
Roman Krimmel - zarządca majątku w Młodziejowicach w gospodarstwie z indykami.
Mf.38.38.jpg
Roman Krimmel z psem na werandzie dworu w Młodziejowicach.
Mf.38.37.jpg
Dożynki. Wyjście z dworu w Młodziejowicach.
Mf.38.36.jpg
Grupa mężczyzn na werandzie dworu w Młodziejowicach.
Mf.38.35.jpg
Roman Krimmel - zarządca majątku Młodziejowice z koniem przed dworem Młodziejowice.
Mf.38.34.jpg
Dwór w Młodziejowicach (dziś w ruinie) w latach 30-tych XX w. Widok od południa. W prawym dolnym rogu rozłożone leżaki do opalania.
Mf.18.24.jpg
1940-1943, Niemcy we dworze w Młodziejowicach, panie skubią drób