DSCN2518.JPG
Spis właścicieli gruntów włościańskich wraz z powierzchnią gospodarstw w parafii Więcławice

Pierwsza strona bez opisu to Michałowice
Mm.99.1.jpg
Mapa folwarku Książniczki z 1868 roku. Skala 1:5000

Opis w języku niemieckim. Tłumaczenie:
Szkic położonego w guberni Kielce, w okręgu Miechów, folwarku Książniczki.
Narysowanego wg pomiaru dokonanego w roku 1868 przez mierniczego Aleksandra…