Mf.50.24.jpg
Na polach Masłomiącej. Od prawej: Aniela i Stanisław Mańczak, NN
Mf.50.23.jpg
Sianokosy w Masłomiącej. Po prawej Stanisław Mańczak.
Mf.50.22.1.jpg
Na kocu na trawie, prawdopodobnie Masłomiąca. Pierwszy z prawej Stanisław Mańczak.
Mf.50.21.1.jpg
Przed dworem w Masłomiącej. Po lewej Aniela Mańczak.
Mf.50.20.1.jpg
Przed dworem w Masłomiącej. Od lewej stoją: Stanisław i Aniela Mańczak.
Mf.50.19.1.jpg
Przed dworem w Masłomiącej. Po lewej Stanisław Mańczak.
Mf.50.18.1.jpg
Wiosna w sadzie dworskim w Masłomiącej. Po prawej Stanisław Mańczak
Mf.50.16.1.jpg
W Masłomiącej, od lewej: Aniela, Helena i Edmund Mańczakowie.
Mf.50.15.1.jpg
Prace polowe w Masłomiącej. Dwa konie ciągną brony, w tle sad. Po lewej Stanisław Mańczak.
Mf.50.12.jpg
Przed dworem w Masłomiącej, dziecko z przodu to Helena Mańczak, 1 z prawej jej ojciec - Edmund, 1 z lewej jej matka Maria.
Mf.50.11.jpg
Edmund Mańczak przed dworem w Masłomiącej
Mf.50.10.jpg
Zdjęcie grupowe w Masłomiącej. Od lewej: Stanisław, Edmund i Maria Mańczakowie.
Mf.50.7.1.jpg
Aniela Mańczak w Masłomiącej
Mf.50.6.1.jpg
Zdjęcie komunijne Heleny Mańczak w pasiece
Mf.50.3.1.jpg
Aniela Mańczak, w tle pola Masłomiącej
Mf.50.2.1.jpg
Edmund i Maria Mańczak z córką Heleną - przesiedleńcy wojenni z Poznania, którzy mieszkali w dworze Dyakowskich w Masłomiącej.
Mf.43.31.1.jpg
Grupa ludzi przy świątecznym stole w Masłomiącej
Mf.43.30.1.jpg
Trzy kobiety przy stole świątecznym w Masłomiącej. Dwie z nich to: Leokadia Nogieć i Władysława Krokosz
Mf.43.29.1.jpg
Masłomiąca. 6 kobiet siedzi przy stole, zastawionym talerzami z zupą i jajkami (?). Przy stole stoi mężczyzna, w tle zabudowania i pastwisko.
Mf.43.25.1.jpg
Dożynki w Michałowicach (Masłomiącej?)