DSCN2642_maslomiaca.JPG
Status animarum 1899 - Spis wiernych Parafii Więcławice z 1899 roku - Masłomiąca, Klinówka
Mm.48.1.1.jpg
Plan gruntów obszaru scaleniowego Masłomiąca w gminie Michałowice, powiecie miechowskim, województwie kieleckim położonej scalonych na mocy orzeczenia Wojewódzkiej Komisji Ziemskiej w Kielcach z dnia 14 kwietnia 1938 roku. Skala 1:4000