Mf.55.50.jpg
Ogród przy szkole w Więcławicach. Andrzej Tomczyk - wnuk kierownika szkoły Ernesta Meutznera zbiera podczas wakacji nasiona, które będą wykorzystane przez uczniów w kolejnym roku szkolnym.
Mf.50.48.jpg
Podlewanie ogrodu w Masłomiącej pompą z beczki
Mf.50.46.jpg
Trzech mężczyzn w ogrodzie w Masłomiącej pomiędzy inspektami. W tle zabudowania dworskie. Pierwszy z lewej Stanisław Mańczak
Mf.50.2.1.jpg
Edmund i Maria Mańczak z córką Heleną - przesiedleńcy wojenni z Poznania, którzy mieszkali w dworze Dyakowskich w Masłomiącej.
Mf.49.138.jpg
Ryszard Kołacz z Zagórzyc w ogrodzie przed domem

Etykiety: , , ,

Mf.49.127.jpg
Rodzona Kołaczów w ogrodzie. Od lewej: Jakub Kołacz, Helena Kołacz, Ryszard Kołacz, Stanisław Kołacz
Mf.49.76.jpg
Mężczyzna w czapce w ogrodzie

Etykiety: , ,

Mf.43.23.1.jpg
Grupa młodzieży szkolonej z nauczycielem w Więcławicach.
Mf.49.5.jpg
W ogrodzie dworskim w Zagórzycach. Po lewej Eugenia z Birskich Szomańska.
Mf.39.74.jpg
9-osobowa rodzina w ogrodzie
Mf.39.57.jpg
8-osobowa rodzina w ogrodzie
Mf.39.50.jpg
Nieznana starsza pani z kwiatem jaśminu w ogrodzie, może Raciborowice.
Mf.39.10.jpg
Raciborowice. Dzieci nauczycieli - Państwa Rumianów na wózku w ogrodzie swojego domu, od lewej: Gienia, Zdzisek, Zosia, Tadek
Mf.38.24.1.jpg
Książniczki, w ogrodach dworskich. Rok 1928. Pierwsza z prawej Kazimiera Krimmel z domu Wilczek (ur. 1910 w Tuchowie, zm. 1976 w Książniczkach). Pani Kazimiera była córką Józefa Wilczka - zarządcy dworu w Książniczkach i żoną Romana Krimmla, który…
Mf.38.22.1.jpg
Książniczki, w ogrodach dworskich. Rok 1928. W środku Kazimiera Wilczek, potem Krimmel (ur. 1910 w Tuchowie, zm. 1976 w Książniczkach). Pania Kazimiera była córką Józefa Wilczka - zarządcy dworu w Książniczkach i żoną Romana Krimmla, który został…
Mf.28.10.jpg
Szczepan Bogaty w ogrodzie domu rodzinnego w Więcławicach, po lewej pani z Warszawy

Etykiety: , ,

Mf.18.18.jpg
początek lat 40-tych, w ogrodzie w Nowakówce, od prawej: Wilhelmina, jej siostra Janina, babcia Agnieszka Nowak (1876-1958), Basia Jakubowska (1920-1945)
Mf.24.19.jpg
Ewa i Władysław (1-szy z lewej) Zakrzeńscy i dwoje innych dzieci

Etykiety: , ,

Mf.24.18.jpg
Maria Zakrzeńska z d. Majdrowicz z dziećmi Ewą i Władysławem
Mf.21.50.jpg
Książniczki. Zofia Maria Zgierska Strumiłłówna, na tle dworskiego ogrodu.

Etykiety: ,