Mf.50.26.jpg
Masłomiąca, dwie osoby pomiędzy wierzbami. Pierwsza z lewej Aniela Mańczak
Mf.49.127.jpg
Rodzona Kołaczów w ogrodzie. Od lewej: Jakub Kołacz, Helena Kołacz, Ryszard Kołacz, Stanisław Kołacz
Mf.39.91.JPG
Mf.39.53.jpg
Duża grupa dzieci, być może ze szkoły, w środku kilkoro dorosłych, w tym 2 księży, może Bolechowice ?
Mf.39.46.jpg
Trzech wąsatych mężczyzn na leśnej ścieżce. Środkowy trzyma konwalie.
Mf.39.45.jpg
Biały elf ukryty w zaroślach nad rozlewiskiem. /warto powiększyć/
Mf.39.44.jpg
Mężczyzna czytający książkę pod sosną na rozlewisku, obok pies. /warto powiększyć/
Mf.39.43.jpg
Kobieta schodzi z dzbanem po wodę do wartkiej rzeki.
Mf.39.42.jpg
Chata nad rzeką, być może Dłubnią.
Mf.39.41.jpg
Cztery osoby w strojach góralskich, pierwszy z lewej Kazimierz Rumian.
Mf.39.39.jpg
Zima w nieznanej wiosce z murowanym mostkiem
Mf.39.35.jpg
Nieznana wioska. Po lewej parterowa szkoła, kryta strzechą.
Mf.39.33.jpg
Mf.21.15.jpg
Książniczki. Gromadka wiejskich dzieci. NN