Mf.39.44.jpg
Mężczyzna czytający książkę pod sosną na rozlewisku, obok pies. /warto powiększyć/