Md.61.1.1.jpg
Stajnia dworska w Książniczkach. Rysunek podarowany przez Władysława Strumiłłę Zofii Sułek.