Mf.26.3.jpg
Harcerki z Książniczek, dwie dziewczynki w strojach ludowych
Mf.21.69.jpg
Książniczki - przed dworem.
Stoją od lewej: Lila Kuncewicz, zapewne siostra Władysława Kuncewicza – męża „Zofii” (zwanej później ciocią Zońcią) Zgierskiej Strumiłłówny, która stoi pierwsza z prawej; między nimi – z lewej, Zofia Władysławowa…