Mf.21.63.jpg
Książniczki w dworskim ogrodzie albo w lesie? Stoją od lewej: Zofia z Obrąpalskich Władysławowa Zgierska Strumiłło, Władysław Konopczyński; Siedzą od lewej: Bronisław Zgierski Strumiłło i NN.