Mf.18.13.jpg
ok. 1953, I Komunia św. Teresy Lorens w Więcławicach, ksiądz Proboszcz Bruno Boguszewski, moja mama Józefa Nowak zd. Papaj (1915-1988), Władysław Lorens (mistrz ciesielski, strzelec pokładowy)
Mf.24.11.jpg
Jubileusz 60-lecia kapłaństwa i 45-lecia pobytu na parafii x. Proboszcza z Więcławic - Michała Wrońskiego (siedzi w środku). Władysław Zakrzeński w przedostatnim rzędzie (w krawacie), Tadeusz Strumiłło 4 stoi czwarty z lewej. Nad biskupem ks. Andrzej…