Mf.49.129.jpg
Zdjęcie komunijne w Więcławicach. Od lewej: Pani Madej - nauczycielka, Zofia Banaś, ksiądz Bruno Boguszewski.
Mf.49.82.jpg
Zdjęcie komunijne rodziny Kawulów przed kościołem w Więcławicach. Siedzą ks. Bruno Boguszewski i Aniela Wiechowicz - nauczycielka.
Mf.49.47.jpg
Przed kościołem w Więcławicach. Zdjęcie komunijne Grażyny Kołacz z ks. Brunonem Boguszewskim i rodzicami: Heleną i Stanisławem Kołacz.
Mf.49.19.jpg
ks. Bruno Boguszewski i Krystyna Romanowicz (z domu Traczyk)
Mf.34.2.jpg
Basia przy I Komunii św. z księdzem Bruno Boguszewskim
Mf.34.1.jpg
Basia przy I Komunii św. z księdzem Brunonem Boguszewskim
Mf.18.13.jpg
ok. 1953, I Komunia św. Teresy Lorens w Więcławicach, ksiądz Proboszcz Bruno Boguszewski, moja mama Józefa Nowak zd. Papaj (1915-1988), Władysław Lorens (mistrz ciesielski, strzelec pokładowy)