Mf.50.12.jpg
Przed dworem w Masłomiącej, dziecko z przodu to Helena Mańczak, 1 z prawej jej ojciec - Edmund, 1 z lewej jej matka Maria.
Mf.39.51.jpg
Cztery osoby po drzewem, w tym kobieta z parasolką.
Mf.39.40.jpg
Eugeniusz Ślósarz