Mk.56.2.1.jpg
Pocztówka z wizerunkiem rosyjskiego urzędu celnego (komory) w Michałowicach.

Napisana w języku niemieckim i wysłana do Friedricha Kleemana do Krakowa.
Mm.99.4.2.jpeg
Plan klasyfikacyjny gruntów obszaru scalenia wsi Michałowice oraz gruntów hipotecznych: części maj. Michałowice, parcel z maj. Michałowice, osady młynarskiej Michałowice, kol. Pustki-Zerwana, kol. Kmieciówka, kol. Korycizna. Skala 1:4000

Dzięki…