Mf.39.55.jpg
Uroczystość mężczyzny w austriackim mundurze z dzieckiem na kolanach, w ostatnim rzędzie 4 od prawej stoi Kazimierz Rumian
Mf.39.48.jpg
Zosia Rumian z psem, być może w Bolechowicach.
Mf.39.8.jpg
Chrzest Eugenii Rumian, od lewej Janina Rumianowa trzyma na rękach Eugenię, NN, Zosia Rumian, Mieczysław Ślósarz w mundurze – brat Janiny, NN, Maria Ślósarz – siostra Janiny, z tyłu stara szkoła w Raciborowicach