Md.49.2.jpg
Świadectwo szkolne Ryszarda Kołacza z Zagórzyc ucznia klasy I szkoły w Zagórzycach
Mf.44.12.1.jpg
Raciborowice. Rodzina Pawlików, która została wysiedlona przez Niemców ze Zgierza i w czasie okupacji mieszkała w Raciborowicach, w domu Państwa Rumianów. Od lewej ojciec - Piotr, stoi córka Basia, poniżej córka Halina, Leokadia - matka.
Mf.44.5.1.jpg
Raciborowice, Barbara Pawlik (u góry pierwsza od lewej). Rodzina Pawlików została wysiedlona ze Zgierza i w czasie okupacji mieszkała w Raciborowicach, w domu Państwa Rumianów.
Mf.38.75.1.jpg
Kazimiera Krimmel z domu Wilczek, córka Józefa Wilczka, żona Romana Krimmla - zarządców majątku Książniczki. Na zdjęciu pieczątka niemiecka.
Mf.24.32.jpg
Słuchanie radio w czasie okupacji (nielegalne). Od lewej: Maria Zakrzeńska, Władysław Zakrzeński.
zakrzeński_20151028_0031.tif
Słuchanie radio w czasie okupacji (nielegalne). Od lewej: NN, Maria Zakrzeńska, Władysław Zakrzeński.
Mf.24.29.jpg
Sieborowice w czasie okupacji. Od lewej Ewa Zakrzeńska, Andrzej Schitrz (potem Szyc) - siostrzeniec Władysława Zakrzeńskiego seniora. Andrzej Szyc został później dyplomatą.
Mf.24.28.jpg
Dwór w Sieborowicach w czasie okupacji. Siedzą od lewej: Ewa Zakrzeńska, Władysław Zakrzeński, NN.
Mf.24.27.jpg
Dwór w Sieborowicach w czasie okupacji niemieckiej. Na dole schodów siedzi Ewa Zakrzeńska. Na schodach NN.