Mf.49.83.jpg
Kawulowie w Zagórzycach pod drzewem i przy statywie (?), od lewej: Zenon, Dionizy, Jan.