Mf.50.23.jpg
Sianokosy w Masłomiącej. Po prawej Stanisław Mańczak.