Wspomnienia Zofii Sokół z Książniczek, ur. 09.04.1937 r.
1956, wesele Zofii (zd. Nowak) i Stefana Sokół w Książniczkach, wokół Młodej Pary goście weselni
ok. 1942, rodzina Nowaków z Książniczek, zdjęcie zrobione przy okazji I Komunii św. Leonarda (Leszka) Nowak (stoi z gromnicą), obok jego siostra Zofia, z tyłu od lewej: Maria Nowak, Helena, Andrzej i Maria.
ok. 1941, rodzina Nowaków na łąkach dworskich w Książniczkach: babcia Anastazja Raj, Helena Nowak, Andrzej Nowak, Maria Nowak, Maria Nowak, Leszek Nowak, Zofia Nowak
ok. 1942, przed kościołem w Więcławicach, po prawej ksiądz Andrzej Bajer, po lewej prawdopodobnie ks. Leopold Bukowski, w środku NN. Po bokach dzieci w strojach krakowskich z gromnicami m. in. Helena Nowak, Jadwiga Gil, Stanisława Dybał,…
Harcerki z Książniczek, dwie dziewczynki w strojach ludowych
lata 40-te XX w., młodzież w tradycyjnych strojach ludowych przed dworem Strumiłły w Książniczkach, widoczni m. in. Józef Pazdański, Roman Bebak, Andrzej Gil, Józef Gil.
ok. 1943 r. Młodzież przed dworem Strumiłły w Książniczkach. Na zdjęciu widoczni m.in.: Helena Nowak, Roman Bebak, Józef Pazdański, Jadwiga Gil.