Książniczki. Na ganku dworu. W górnym rzędzie od lewej: Zofia z Obrąpalskich Władysławowa Zgierska Strumiłło, Elwira z Kondratowiczów Kuncewiczowa. Pozostali: NN.

Etykiety:

Książniczki we dworze. W salonie, na tle pianina NN.

Etykiety: ,

Książniczki. NN., prawdopodobnie mieszkanka wsi, pracująca we dworze

Etykiety:

Książniczki. Wspólne śpiewanie. Po prawej Tadeusz Zgierski Strumiłło, po lewej NN.
Książniczki – salon. Tadeusz Zgierski Strumiłło z rodzicami: Władysławem i Zofią. Na oparciu fotela widoczna fotografia, prawdopodobnie nieobecnej - bo studiującej w tym czasie w Petersburgu w konserwatorium - Zofii tzw. „Zońci”.

Etykiety: ,

Książniczki. Przy fortepianie Elwira z Kondratowiczów Kuncewiczowa tzw. „Fitiunia”, w tle siedzi Zofia z Obrąpalskich Władysławowa Zgierska Strumiłło. Młody człowiek NN gra na skrzypcach.
Książniczki. Antoni Zgierski Strumiłło, brat Władysława. Niesłyszący, autor prezentowanych fotografii, stały rezydent Książniczek, kreślarz – współpracował z Władysławem w wielu pracach przy wytyczaniu kolei sewastopolskiej i fastowskiej (Fastów –…
Książniczki. Oryginalna altana w kształcie grzyba w parku dworskim. Od lewej: Zofia Zgierska Strumiłłówna z matką Zofią z Obrąpalskich Władysławową Zgierską Strumiłło.
Książniczki, w salonie. Od lewej: Zofia z Obrąpalskich Władysławowa Zgierska-Strumiłłowa, Władysław Zgierski Strumiłło, Zofia Maria Zgierska Strumiłłówna, tzw.„Zońcia” i Elwira z Kondratowiczów Kuncewiczowa tzw. „Fitiunia”.
Książniczki. W salonie siedzą od lewej : Elwira z Kondratowiczów Kuncewiczowa i Zofia z Obrąpalskich Władysławowa Zgierska Strumiłło.

Etykiety: ,

Książniczki, wyjście z salonu na dolny taras – stoją na nim od prawej: „Zotka” – Zofia Zgierska Strumiłłówna oraz Ludwika Konopczyńska, siostra Zofii Władysławowej Zgierskiej Strumiłło, często przyjeżdżająca w odwiedziny do Książniczek, z majątku…

Etykiety: ,

Książniczki. Na schodach ganku dworu stoi Elwira z Kondratowiczów Kuncewiczowa; siedzą od lewej: Zofia Maria Zgierska Strumiłłówna, Tadeusz Zgierski Strumiłło i ich matka Zofia z Obrąpalskich Władysławowa Zgierska Strumiłło.
Tadeusz Zgierski Strumiłło na koniu przed dworem w Książniczkach.
Książniczki. Grupka wiejskich dzieci w strojach krakowskich, na ganku dworu – od strony ogrodu.
Książniczki folwark. Załadunek mąki do spichlerza (późniejsza remiza).
Na drugim zdjęciu to samo miejsce obecnie.
Książniczki, widok z pól za dworem na drogę w kierunku Zdzięsławic, po prawej Giewont. Na pierwszym planie dzieci zbierające chrust.
Książniczki, może powódź, a może tylko droga po deszczach? W tle widać słup przypominający rosyjski słup graniczny, z umieszczoną na nim tablicą, zapewne „urzędową”. Wszak jeszcze przez dwa lata trwać będzie tu zabór rosyjski.
Książniczki. „Myśliwski spacer” po okolicy, w głębi ze sztucerem i psem, siedzi przy grobli Bronisław Zgierski Strumiłło, ożeniony z Idalią Dziewanowską
Książniczki. Miejscowy Żyd. NN