Indeksacja metryk urodzenia w parafii Więcławice z lat 1821-1825
Rejestr urodzeń, małżeństw i zgonów w parafii Więcławice w roku 1836
Rejestr urodzeń, małżeństw i zgonów w parafii Więcławice w roku 1835
Rejestr urodzeń, małżeństw i zgonów w parafii Więcławice w roku 1834
Rejestr urodzeń, małżeństw i zgonów w parafii Więcławice w roku 1833
Rejestr urodzeń, małżeństw i zgonów w parafii Więcławice w roku 1832
Rejestr urodzeń, małżeństw i zgonów w parafii Więcławice w roku 1831
Rejestr urodzeń, małżeństw i zgonów w parafii Więcławice w roku 1830
Rejestr urodzeń, małżeństw i zgonów w parafii Więcławice w roku 1824
Rejestr urodzeń, małżeństw i zgonów w parafii Więcławice w roku 1829
Rejestr urodzeń, małżeństw i zgonów w parafii Więcławice w roku 1828
Rejestr urodzeń, małżeństw i zgonów w parafii Więcławice w roku 1827
Rejestr urodzeń, małżeństw i zgonów w parafii Więcławice w roku 1826
Rejestr urodzeń, małżeństw i zgonów w parafii Więcławice w roku 1825
Rejestr urodzeń, małżeństw i zgonów w parafii Więcławice w roku 1823
Rejestr urodzeń, małżeństw i zgonów w parafii Więcławice w roku 1822
Rejestr urodzeń, małżeństw i zgonów w parafii Więcławice w roku 1821
Rejestr urodzeń, małżeństw i zgonów w parafii Więcławice w roku 1820
Rejestr urodzeń, małżeństw i zgonów w parafii Więcławice w roku 1819