Indeksacja metryk urodzenia w parafii Więcławice z lat 1821-1825
Indeksacja metryk urodzenia w parafii Więcławice z lat 1826-1840
Indeksacja ksiąg metrykalnych Parafii Więcławice
Chrzty lata 1810-1918
Rejestr urodzeń, małżeństw i zgonów w parafii Więcławice w roku 1817
Rejestr urodzeń, małżeństw i zgonów w parafii Więcławice w roku 1818
Rejestr urodzeń, małżeństw i zgonów w parafii Więcławice w roku 1819
Rejestr urodzeń, małżeństw i zgonów w parafii Więcławice w roku 1820
Rejestr urodzeń, małżeństw i zgonów w parafii Więcławice w roku 1821
Rejestr urodzeń, małżeństw i zgonów w parafii Więcławice w roku 1822
Rejestr urodzeń, małżeństw i zgonów w parafii Więcławice w roku 1823
Rejestr urodzeń, małżeństw i zgonów w parafii Więcławice w roku 1825
Rejestr urodzeń, małżeństw i zgonów w parafii Więcławice w roku 1826
Rejestr urodzeń, małżeństw i zgonów w parafii Więcławice w roku 1827
Rejestr urodzeń, małżeństw i zgonów w parafii Więcławice w roku 1828
Rejestr urodzeń, małżeństw i zgonów w parafii Więcławice w roku 1829
Rejestr urodzeń, małżeństw i zgonów w parafii Więcławice w roku 1824
Rejestr urodzeń, małżeństw i zgonów w parafii Więcławice w roku 1830
Rejestr urodzeń, małżeństw i zgonów w parafii Więcławice w roku 1831
Rejestr urodzeń, małżeństw i zgonów w parafii Więcławice w roku 1832