Pocztówka z I wojny światowej wysłana przez Kazimierza Rumiana do żony Janiny
Rodzeństwo Rumianów w Raciborowicach
Rodzeństwo Rumianów w Raciborowicach
Żniwa w Raciborowicach. Żniwiarki wiążą snopki.
Żniwa w Raciborowicach. Kobieta z kosą
Żniwa w Raciborowicach
Raciborowice w „majątku”, w tle kościół św. Małgorzaty, pierwsi z prawej Państwo Skowron. Pan Skowron był zarządcą majątku i współtwórcą OSP Raciborowice
Granica rosyjsko-austriacka w czasach zaborów. Prawdopodobnie Bolechowice. Posterunek i żołnierze rosyjscy.
Szkoła w Raciborowicach
Przed szkołą w Raciborowicach. W tle widać dzwonnicę kościoła. Szkoła znajdowała się na nieruchomości, która dzisiaj ma adres Wawelska 2. Na zdjęciu od prawej stoją w ostatnim rzędzie: Stefan Raźny - nauczyciel, Maria Ligęza - nauczycielka, NN-…
4-osobowa rodzina chłopska w ogrodzie w strojach regionalnych
Wesele, zdjęcie grupowe w strojach regionalnych
Kobieta i 6 dziewczynek w strojach regionalnych
9-osobowa rodzina w ogrodzie
Wesele Ludwika Rumiana i Zofii, obok nich rodzice Ludwika: Stanisław i Marianna, na przedzie orkiestra
Marianna Rumian - żona Stanisława i matka Kazimierza
Stanisław Rumian (1855-1920) ojciec Kazimierza w swoim domu w Bolechowicach
Rodzina Stanisława i Marianny Rumianów (rodziców Kazimierza) w strojach regionalnych, Bolechowice
Trzy młode kobiety w strojach regionalnych