Mf.50.31.jpg
Masłomiąca. Rodzina Mańczaków przesiedlona z Poznania. W trzecim rzędzie stoją: Stanisław i Aniela, przed nimi siedzą Maria i Edmund. Z przodu Helena.
Mf.50.30.1.jpg
Grupa dzieci w Masłomiącej podczas II wojny światowej. Pierwsza z prawej siedzi Aniela Mańczak.
Mf.43.01.jpg
Żołnierze austriaccy kradną dzwon z Więcławice w czasie I wojny światowej
Mk.38.1.1.jpg
Widok ulicy w mieście Barnauł (Kraj Ałtajski - Rosja). Kartka pocztowa wysłana przez Józefa Wilczka z rosyjskiej niewoli do żony Antoniny do Tuchowa.
Jest to korespondencja więźnia wojennego, o czym świadczy francuski napis na górze…