Stara, drewniana remiza OSP w Zagórzycach, zbliżenie na wrota, napis i plakat z gołąbkiem.
Stara, drewniana remiza OSP w Zagórzycach, na drugim planie rozpoczęta budowa obecnie istniejącej remizy.
Stara, drewniana remiza OSP w Zagórzycach
Stara, drewniana remiza OSP w Zagórzycach
Wycinek prasowy z informacją o uroczystości odsłonięcia pamiątkowej tablicy w kościele w Więcławicach ku czci poległych podczas II wojny światowej.
Józef Marzec "Murarz" z Zagórzyc. Partyzant.
Uroczystość przekazania harcerzom urn z ziemią z miejsc pamięci. Trzeci od prawej żołnierz trzyma urnę z Więcławic z datą 15 V 194..
Byli żołnierze wręczają harcerzom urnę z ziemią z Więcławic.
Uroczystość odsłonięcia w kościele w Więcławicach tablicy pamiątkowej ku czci poległych podczas II wojny światowej. Przed bramą kościelną stoją od prawej: gen. bryg. Bolesław Michał Nieczuja Ostrowski „Tysiąc”, mjr Czarski „Gruda”, Henryk Marzec…
Generał brygady Bolesław Michał Nieczuja Ostrowski „Tysiąc” w kościele w Więcławicach. W tle tablica pamiątkowa ku czci poległych podczas II wojny światowej.
Byli partyzanci II Batalionu AK "Kuźnia" podczas nabożeństwa z okazji odsłonięcia w kościele w Więcławicach tablicy pamiątkowej ku czci poległych podczas II wojny światowej.
Uroczystość odsłonięcia w kościele w Więcławicach tablicy pamiątkowej ku czci poległych podczas II wojny światowej.
Ksiądz gen. brygady Adam Studziński (trzeci od lewej), gen. brygady Michał Nieczuja Ostrowski „Tysiąc” (szósty od lewej), mjr Czarski…
Wręczenie kwiatów - uroczystość odsłonięcia w kościele w Więcławicach tablicy pamiątkowej ku czci poległych podczas II wojny światowej.

W centrum po lewej ojciec Adam Studziński - dominikanin, kapelan Polskich Sił Zbrojnych w czasie II wojny…
Rozmowa Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego ps. "Tysiąc” z "Batkową". Po lewej mjr Czarski ps. "Gruda" - uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci poległych podczas II wojny światowej w kościele w Więcławicach.

generał brygady Bolesław…
Wręczenie kwiatów - uroczystość odsłonięcia w kościele w Więcławicach tablicy pamiątkowej ku czci poległych podczas II wojny światowej.

W centrum po lewej ojciec Adam Studziński - dominikanin, kapelan Polskich Sił Zbrojnych w czasie II wojny…
Adam Ostrowski na tle pól w Zagórzycach Dworskich

Etykiety: , ,

Starszy człowiek na krześle pilnuje dziecka w wózku w gospodarstwie Państwa Marzec w Zagórzycach.
Gospodarstwo Państwa Marzec w Zagórzycach
Gospodarstwo Państwa Marzec w Zagórzycach
Dziecko w dziupli wierzby - Zagórzyce.