Świadectwo szkolne Ryszarda Kołacza z Zagórzyc ucznia klasy I szkoły w Zagórzycach
Dowód osobisty Stanisława Kołacza z Zagórzyc
Stoją od lewej: Mirosława Osuch, Jabłoński Aleksander, Irena Stłuczko

Etykiety:

Grupa mężczyzn przed kuźnią
Ryszard Kołacz z Zagórzyc w ogrodzie przed domem

Etykiety: , , ,

Orkiestra Hejnał z Więcławic. W pierwszym rzędzie od prawej: Zbigniew Glaz, Ryszard Kołacz,.
Ryszard Kołacz i Jan Kowalski ze Zdzięsławic w strojach orkiestry Hejnał przeglądają nuty.
Wycieczka szkolna w Tatry. Na tarasie górnej stacji kolejki - Kasprowy Wierch. W tle Kościelec i Orla Perć.
Wycieczka uczniów ze szkoły w Więcławicach do Kopalni Soli w Wieliczce
Procesja wokół kościoła w Więcławicach. W tle dzwonnica.
Procesja wokół kościoła w Więcławicach.
Orkiestra Hejnał maszeruje przed kościołem w Więcławicach
Bierzmowanie. Młodzież klęczy koło Kościoła w Więcławicach.
Zdjęcie komunijne w Więcławicach. Od lewej: Pani Madej - nauczycielka, Zofia Banaś, ksiądz Bruno Boguszewski.
Poczęstunek po uroczystości Pierwszej Komunii Świętej w Więcławicach. Na końcu stołu ks. Marian Pałęga.
Rodzona Kołaczów w ogrodzie. Od lewej: Jakub Kołacz, Helena Kołacz, Ryszard Kołacz, Stanisław Kołacz
Helena Kołacz w eleganckiej sukni na sztucznym tle

Etykiety: , ,

Dwie kobiety w strojach regionalnych i dwóch mężczyzn w mundurach na sztucznym tle. Druga z lewej: Helena Kołacz.
Sygnalista Henryk Dziwisz
Zdjęcie komunijne przed kościołem w Więcławicach. Stoją od lewej: Pelagia Franczak, Ksiądz Marian Pałęga, Helena Kołacz, Ryszard Kołacz.