Spisy ludności województwa krakowskiego z lat 1790-1791. Parafia Więcławice

Miejscowości:
Więcławice
Młodziejowice
Michałowice
Sieborowice
Pielgrzymowice
Wola
Książniczki
Bosutów
Boleń
Zdzięsławice
Żerkowice
Masłomiąca
Wilczkowice
Status animarum 1899 - Spis wiernych Parafii Więcławice z 1899 roku - Książniczki, Brzezinki, Zarzecze
Status animarum 1899 - Spis wiernych Parafii Więcławice z 1899 roku - Masłomiąca, Klinówka
Status animarum 1899 - Spis wiernych Parafii Więcławice z 1899 roku - Zerwana
Status animarum 1899 - Spis wiernych Parafii Więcławice z 1899 roku - Kozierów i Wilczkowice
Status animarum 1899 - Spis wiernych Parafii Więcławice z 1899 roku - Młodziejowice
Status animarum 1899 - Spis wiernych Parafii Więcławice z 1899 roku - Sieborowice i Zagórzyce
Status animarum 1899 - Spis wiernych Parafii Więcławice z 1899 roku - Więcławice
Status animarum 1899 - Spis wiernych Parafii Więcławice z 1899 roku - Michałowice
Spisy ludności województwa krakowskiego z lat 1790-1791. Parafia Raciborowice

Lista miejscowości:
Raciborowice
Wiktorowice
Baranów
Zastów
Kantorowice
Zesławice
Bieńczyce
Mistrzejowice
Batowice
Węgrzce
Dziekanowice
Kończyce
Lista imion należących do Towarzystwa Wstrzemięźliwości w Więcławicach
Spis właścicieli gruntów włościańskich wraz z powierzchnią gospodarstw w parafii Więcławice

Pierwsza strona bez opisu to Michałowice
Status animarum 1899 - Spis wiernych Parafii Więcławice z 1899 roku - Wiktorowice
Status animarum 1899 - Spis wiernych Parafii Więcławice z 1899 roku - Pielgrzymowice
Status animarum 1899 - Spis wiernych Parafii Więcławice z 1899 roku - Kończyce i Prawda Kończycka
Status animarum 1899 - Spis wiernych Parafii Więcławice z 1899 roku - Zdzięsławice
Rejestr urodzeń, małżeństw i zgonów w parafii Więcławice w roku 1810
Rejestr urodzeń, małżeństw i zgonów w parafii Więcławice w roku 1819
Rejestr urodzeń, małżeństw i zgonów w parafii Więcławice w roku 1820