Mf.24.80.1.jpg
Władysław Zakrzeński
Md.35.1.1.jpg
Świadectwo szkolne Tadeusza Marsa ukończenia 5 klasy Szkoły Powszechnej w Więcławicach z roku 1933.
Mf.18.17.jpg
ok. 1920, Piotr Szwaja z Rawałowic - przyrodni brat mojego dziadka Jana Nowaka, z prawej Balbina Nowak-Jakubowska herbu Topór (1901-1952), z lewej nauczycielka Paulina

Etykiety: ,

Md.48.1.1.jpg
Rejestr pomiarowy do planu scalenia wsi Masłomiąca
Mm.48.1.1.jpg
Plan gruntów obszaru scaleniowego Masłomiąca w gminie Michałowice, powiecie miechowskim, województwie kieleckim położonej scalonych na mocy orzeczenia Wojewódzkiej Komisji Ziemskiej w Kielcach z dnia 14 kwietnia 1938 roku. Skala 1:4000
Mf.27.1.1.jpg
2 września 1912, prawdopodobnie widok na wzgórze Giewont z kierunku Zdzięsławic
Mf.21.1.jpg

Etykiety: ,

Mf.21.2.jpg
Książniczki. Dwór

Etykiety: ,

Mf.21.3.jpg
Książniczki. Pies leżący przed bocznym wejściem do dworu, w tle ganek otulony winoroślą.

Etykiety: , ,

Mf.21.4.jpg
Książniczki. Przed gankiem dworu na ławeczce siedzą z Nianią dzieci – prawdopodobnie z lewej Tadeusz („Koko”) z bratem Władysławem Andrzejem („Dada”) Strumiłłowie.
Mf.21.5.jpg
Książniczki. Salon z pianinem, ozdobnym piecem i portretami przodków (na górze: Tadeusz Zgierski Strumiłło 1755–1840; na dole po lewej: Klemens Rufi n Zgierski Strumiłło, po prawej: Maria z Karpowiczów Rufi nowa Zgierska Strumiłło).
Mf.21.6.jpg
Książniczki, widok dworu od zachodu.

Etykiety: ,

Mf.21.7.jpg

Etykiety: , ,

Mf.21.8.jpg
Książniczki, aleja (lipowa?), zapewne w parku dworskim

Etykiety: , ,

Mf.21.9.jpg
Książniczki, widok dworu od frontu. Na pierwszym planie okazała juka.

Etykiety: ,

Mf.38.6.jpg
Książniczki, widok dworu od frontu zimowa porą.
Mf.21.11.jpg
Książniczki. Biblioteka. Pod półką napis "Bojkotujmy przemysł niemiecki".
Mf.38.8.jpg
Książniczki, widok dworu od frontu, lato.

Etykiety: , ,

Mf.21.13.jpg
Książniczki. Zabudowania wiejskie.

Etykiety:

Mf.21.14.jpg
Książniczki. NN

Etykiety: ,