Md.48.1.1.jpg
Rejestr pomiarowy do planu scalenia wsi Masłomiąca
Mm.48.1.1.jpg
Plan gruntów obszaru scaleniowego Masłomiąca w gminie Michałowice, powiecie miechowskim, województwie kieleckim położonej scalonych na mocy orzeczenia Wojewódzkiej Komisji Ziemskiej w Kielcach z dnia 14 kwietnia 1938 roku. Skala 1:4000
Mf.18.2.jpg
Widok na dwór w Masłomiącej (z Koźlicy)
Mf.08.02.jpg
Łódka na stawie w Masłomiącej
Mf.08.03.jpg
Ojciec Barbary Szczupak z Masłomiącej z kolegami
Mf.8.4.jpg
Zdjęcie z okresu dzieciństwa w Masłomiącej
Mf.8.5.jpg
Nawiedzenie Obrazu Świętej Maryi w Masłomiącej
Mf.8.6.jpg
Nawiedzenie Obrazu Świętej Maryi w Masłomiącej
Mf.8.7.jpg
Nawiedzenie Obrazu Świętej Maryi w Masłomiącej
Mf.8.8.jpg
Nawiedzenie Obrazu Świętej Maryi w Masłomiącej
Mf.14.8.jpg
Św. Mikołaj w Spółdzielni ZRYW Masłomiąca zorganizowany przez Ewę Panek
Mf.14.9.jpg
Święty Mikołaj w Spółdzielni ZRYW Masłomiąca, organizowany przez Ewę Panek (organizatorka wydarzeń, np wycieczek, imprez).
Mf.14.1.jpg
Przemysław Dyakowski, syn dziedzica Masłomiącej
Mf.14.2.jpg
Andrzej Dyakowski, syn dziedzica Masłomiącej
Mf.14.3.jpg
Paweł Dyakowski, syn dziedzica Masłomiącej
Mf.14.4.jpg
Wesele u Stefana Banacha w Masłomiącej, w drodze do Nowakówki. Od lewej: Andrzej Bartuś, Stanisław Nowak, Otylia Bartuś
Mf.18.4.jpg
Inżynier-rolnik Lewandowski przed dworem w Masłomiącej - zarządca dworu przebrany za kobietę, mężczyzna w cylindrze N/N
Mf.18.6.jpg
Dwór w Masłomiącej. Widok od strony sklepu i pizzerii
Mf.18.11.jpg
Dwór w Masłomiący w latach 20-tych XX w.
Mf.18.12.jpg
ok. 1930, staw z wyspą w Masłomiący