Żniwa. Cztery konie ciągną kosiarkę. Prawdopodobnie Książniczki (zdjęcie opisane Konopczyn)

Etykiety: ,

Książniczki. Żniwa. Wiązanie snopków.
Książniczki. Droga w wąwozie. Być może w kierunku Zdzięsławic.
Książniczki. Prawdopodobnie pola Brzeziny. Na ostatnim planie po prawej stronie Las Młodziejowski.
Książniczki. Widok z Brzeziny. Na pierwszym planie po lewej stronie dach dworu, po prawej białe mury spichlerza (późniejsza stara remiza OSP), na ostatnim planie Las Młodziejowski i pola między Książniczkami i Boleniem.
Książniczki. Żniwa. Cztery konie ciągną kosiarkę.

Etykiety: , ,

Książniczki. Wyprowadzenie krów na pastwisko. Prawdopodobnie w kierunki Zdzięsławic, ul. Pod Giewontem. Po lewej stronie stoki wzgórza "Giewont".
Kościół w Więcławicach, widok od strony południowo-wschodniej, z miejsca, gdzie obecnie znajduje się szkoła.
Książniczki. Powrót krów z pastwiska, wzdłuż wezbranego potoku. Być może droga w kierunku Zdzięsławic (ul. Pod Giewontem).
Widok z okolic dworu w Książniczkach na drogę w kierunku Zdzięsławice (ul. Pod Giewontem).
Dworek Strumiłłów w Książniczkach. Widok od strony zachodniej. Na pierwszym planie sad z bielonymi drzewami.
Książniczki - przed dworem.
Stoją od lewej: Lila Kuncewicz, zapewne siostra Władysława Kuncewicza – męża „Zofii” (zwanej później ciocią Zońcią) Zgierskiej Strumiłłówny, która stoi pierwsza z prawej; między nimi – z lewej, Zofia Władysławowa…
Książniczki. Zofia Maria Zgierska Strumiłłówna, już wtedy studentka konserwatorium w Petersburgu, które ukończyła 10 maja 1913 r.
Siedzi na fotelu oryginalnej konstrukcji, przystosowanym do wygodnego czytania.

Etykiety:

Książniczki. Bronisław Zgierski Strumiłło - młodszy brat Władysława , zapalony myśliwy z upolowaną sarną.
Książniczki. Siedzą od lewej: prawdopodobnie Wieńczysława – córka Stefanii ze Strumiłłów i Antoniego Łazowskiego, Elwira z Kondratowiczów Kuncewiczowa, Ludwika z Obrąpalskich Konopczyńska, Zofia Zgierska Strumiłłówna, Lila Kuncewiczówna, Bronisław…
Książniczki w dworskim ogrodzie albo w lesie? Stoją od lewej: Zofia z Obrąpalskich Władysławowa Zgierska Strumiłło, Władysław Konopczyński; Siedzą od lewej: Bronisław Zgierski Strumiłło i NN.
Tadeusz Strumiłło na sofie we dworze w Książniczkach.

Etykiety:

Tadeusz Strumiłło we dworze w Książniczkach

Etykiety:

Żniwa w Książniczkach. Zbiór snopków.

Etykiety: , ,

Książniczki. Antoni Zgierski Strumiłło brat Władysława - autor fotografii.

Etykiety: