Mapa rejonu szkolnego Zagórzyc
Rejestr pomiarowy do planu scalenia wsi Masłomiąca
Plan gruntów obszaru scaleniowego Masłomiąca w gminie Michałowice, powiecie miechowskim, województwie kieleckim położonej scalonych na mocy orzeczenia Wojewódzkiej Komisji Ziemskiej w Kielcach z dnia 14 kwietnia 1938 roku. Skala 1:4000
Plan klasyfikacyjny gruntów obszaru scalenia wsi Michałowice oraz gruntów hipotecznych: części maj. Michałowice, parcel z maj. Michałowice, osady młynarskiej Michałowice, kol. Pustki-Zerwana, kol. Kmieciówka, kol. Korycizna. Skala 1:4000

Dzięki…
Mapa Sieborowic z 1887 roku. Opis cyrylicą. Skala 1:5000

Sieborowice w Kieleckiej Guberni, Powiecie Miechowskim, Gminie Michałowice.

Na mapie obok zaznaczono współczesny przebieg dróg.
Mapa Pielgrzymowic z 1935 roku. Skala 1:4000 Plan gruntów wsi Pielgrzymowice, w gminie Luborzyca, powiecie miechowskim, województwie kieleckiem położonej, scalonej na mocy orzeczenia Starostwa Powiatowego w Miechowie z dnia 6 września 1935 r. Pomiaru…
Mapa folwarku Książniczki z 1868 roku. Skala 1:5000

Opis w języku niemieckim. Tłumaczenie:
Szkic położonego w guberni Kielce, w okręgu Miechów, folwarku Książniczki.
Narysowanego wg pomiaru dokonanego w roku 1868 przez mierniczego Aleksandra…